วิธีการและเคล็ดลับ - ป้องกัน Windows แอปพลิเคชันไม่ทำงาน