วิธีใช้ เคล็ดลับ แฮ็กและฟีเจอร์

เปโซฟิลิปปินส์ Error

2 บทเรียนและข่าว
ได้รับเพิ่มเติม

แก้ไขปัญหา Error: PHP ของคุณ installดูเหมือนว่าไม่มีส่วนขยาย MySQL ซึ่ง WordPress . ต้องการ

“ PHP ของคุณ installดูเหมือนว่าไม่มีส่วนขยาย MySQL ที่ WordPress ต้องการ” เป็นข้อผิดพลาด…
ได้รับเพิ่มเติม

[แก้ไข PHP 7.2 / PHP 7.3] คำเตือน PHP: การใช้ค่าคงที่ที่ไม่ได้กำหนด (สิ่งนี้จะทำให้ไฟล์ Error ใน PHP เวอร์ชันอนาคต)

PHP 7.2 และ PHP 7.3 ได้เพิ่มความเสถียรความยืดหยุ่นและคุณสมบัติใหม่ ๆ มากมายซึ่งเก่า ...