[แก้ไข] การเริ่มต้น NGINX ล้มเหลว CentOS 7 - nginx: [ฉุกเฉิน] เปิด () "เส้นทาง" ล้มเหลว (13: ปฏิเสธการอนุญาต)

เกี่ยวกับ adminเว็บเซิร์ฟเวอร์ ความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์มากมายสามารถปรากฏขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อย้ายจาก...