วิธีใช้ & เคล็ดลับ - Outlook Office 2007

ฉันจะบันทึกอีเมลและการติดต่อจาก Microsoft Office Outlook 2007 (สำรองข้อมูล Outlook)

โชคไม่ดีที่สูญเสียอีเมลและที่อยู่ติดต่อของเรา (ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์) ไปด้วย ...