ตอนเช้า

stealth ฮีโร่ 3

รหัสเป็นบทกวีดำเนินการรหัสนี้ในตอนเช้าจับข้อยกเว้นและอยู่บนเตียง! ผ่าน: CafePress.com