วิธีการและเคล็ดลับ - Nano - Linux Text Editor Software

ซอฟแวร์โปรแกรมแก้ไขข้อความสำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ - นาโน

วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นในการแก้ไขลินุกซ์นาโนหรือสำนักพิมพ์ของ Vi การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน Nano

Vi และ nano เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความสำหรับ Linux ไม่ว่าเรากำลังพูดถึงอูบุนตูหรือ RedHat, CentOS เหล่านี้ ...