วิธีใช้ & เคล็ดลับ - การตั้งค่าแอปที่ทันสมัย

วิธีที่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานที่ทันสมัยในการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กระเบื้องในการติดตั้งหน้าจอเริ่มต้น

เช่นเดียวกับเมนู Start ในเวอร์ชันก่อนหน้า Windowsหน้าจอเริ่มแสดงกระเบื้อง ...