How-To & Tips - คำสั่งปพลิเคชันที่ทันสมัย

วิธีการใช้งานที่ทันสมัย​​ในแบบเต็มหน้าจอใน Windows ฮิตดูตัวอย่างเทคนิค

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดย Windows 10 คือแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ​​(หรือแอพพลิเคชัน ...