Microsoft เปิดตัว Double Key Encryption - โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่มีการเข้ารหัสข้อมูลลับสองครั้ง

Microsoft พยายามอย่างมากในการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ ทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และสำหรับบริษัท สถาบันสาธารณะ...