วิธีที่จะไม่สูญเสียรหัสผ่านแอปพลิเคชันที่ซื้ออีเมลและเงินในบัญชีของคุณ Apple / iCloud

เมื่อไม่นานมานี้ ฉันกำลังเขียนบทช่วยสอนที่แสดงวิธีปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยสำหรับ...