วิธีการและเคล็ดลับ - เครือข่ายท้องถิ่น

ฉันจะเข้าสู่โฮมกรุ๊ปด้วยพีซีของฉันได้อย่างไรWindows ไม่เคยแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์]

โฮมกรุ๊ปเป็นคุณลักษณะที่ Microsoft เปิดตัวพร้อมกับเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Windows...

วิธีที่เราสามารถปิดการใช้งานใน IPv6 Windows ไม่มีอะไร [การตั้งค่าอะแดปเตอร์เครือข่าย]

บางครั้งเราใช้แอพพลิเคชัน LAN หรือเกม (Local Area Network) ที่ไม่อนุญาตการเชื่อมต่อระหว่าง ...