วิธีการและเคล็ดลับ - การตั้งค่า IPv6

วิธีที่เราสามารถปิดการใช้งานใน IPv6 Windows ไม่มีอะไร [การตั้งค่าอะแดปเตอร์เครือข่าย]

บางครั้งเราใช้แอพพลิเคชัน LAN หรือเกม (Local Area Network) ที่ไม่อนุญาตการเชื่อมต่อระหว่าง ...