[แก้ไข] การเริ่มต้น NGINX ล้มเหลว CentOS 7 - nginx: [ฉุกเฉิน] เปิด () "เส้นทาง" ล้มเหลว (13: ปฏิเสธการอนุญาต)

เกี่ยวกับ adminเว็บเซิร์ฟเวอร์ ความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์มากมายสามารถปรากฏขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อย้ายจาก...

[แก้ไข phpMyAdmin] การกำหนดค่า file ตอนนี้ต้องการข้อความรหัสลับที่เป็นความลับ (blowfish_secret)

ไม่ว่าจะติดตั้ง phpMy หรือไม่Admin บนเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu CentOS หรืออื่น ๆ การกระจาย Fedora ข้อความ "การกำหนดค่า file ตอนนี้ต้องการ...