วิธีการและเคล็ดลับ - ติดตั้ง Anddroir 4.4 KitKat Launcher