วิธีการและเคล็ดลับ - ปรับปรุงประสิทธิภาพพีซี

เราสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วแคชหน่วยความจำในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

หากคุณเคยทำงานหลายแอพพลิเคชันพร้อมกันเป็นระยะเวลานานแน่นอน ...

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ - Defrag XP ไฟล์ระบบของคุณ

ขอแนะนำให้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในอีก 6 เดือนจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของคุณหรืออย่างน้อยที่สุด ...