IMAP

โปรโตคอลการเข้าถึงข้อความอินเทอร์เน็ต (IMAP) ตามชื่อคือโปรโตคอลสำหรับรับข้อความอีเมลผ่าน TCP / IP

ตลอด IMAPข้อความที่ได้รับจะมาถึงทั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับและบนเซิร์ฟเวอร์อีเมล

กลับไปด้านบนปุ่ม