วิธีการและเคล็ดลับ - Google Hangouts

วิธีการปิดการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นบล็อกรายชื่อที่ระบุใน Google+ Hangouts

ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา Google แทนที่แอปแชทที่เป็นที่นิยมของ Google Talk ...