วิธีใช้ เคล็ดลับ แฮ็กและฟีเจอร์

รับข้อมูลของ file เมื่อ Mac

โพสต์ 1
อ่านเพิ่มเติม

เราจะค้นหาตำแหน่งที่แน่นอน (เส้นทาง) ของไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน Mac OS X

ไม่ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการใดเมื่อทำงานกับไฟล์หรือโฟลเดอร์บางอย่างเราจำเป็นต้องทราบตำแหน่ง ...