วิธีการและเคล็ดลับ - File Transfer Protocol (FTP)

ชีวิตดิจิตอลของคุณทุกที่

ฉันพบบางสิ่งบางอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังขี่และจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ...