วิธีการและเคล็ดลับ - ตัวเลือกโฟลเดอร์

การตั้งค่าของคุณ Windowsเพื่อแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน (รูปขนาดย่อไทล์รายการ ฯลฯ )

แน่นอนคุณมีวิธีการแสดงเนื้อหาโฟลเดอร์ที่ชื่นชอบ ภาพขนาดย่อ ...