วิธีการและเคล็ดลับ - ตัวเลือกโฟลเดอร์

ชุดของ Windows แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน (ภาพขนาดเล็กกระเบื้องรายการ, ฯลฯ .)

แน่นอนคุณมีวิธีการแสดงเนื้อหาโฟลเดอร์ที่ชื่นชอบ ภาพขนาดย่อ ...