วิธีการและเคล็ดลับ - แก้ไข Windows ข้อผิดพลาด 10

Windows 10 แก้ไขข้อผิดพลาด: การดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไฟล์เปิดใน COM Surrogate

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เพิ่มขึ้นในระบบปฏิบัติการ Windows 10 นี่คือ: การกระทำไม่สามารถ ...

เราจะถอนการติดตั้งการอัปเดตระบบได้อย่างไร Windows ตัวอย่าง 10 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากพวกเขา

สัปดาห์ที่ผ่านมา Microsoft เปิดตัวรุ่นแสดงตัวอย่างทางเทคนิคของ ...