วิธีการและเคล็ดลับ - แก้ไขข้อผิดพลาด Bluetooth ของ MacOS

การแก้ปัญหา "บลูทู ธ ไม่สามารถใช้ได้" บน MacOS [วิธีการแก้ไข]

เราทุกคนรู้ว่าระบบ Mac มีเสถียรภาพค่อนข้างและพวกเขาไม่ได้จริงๆต้อนรับเราด้วยข้อผิดพลาดทันทีเช่น ...