วิธีการและเคล็ดลับ - จบงาน

สร้างทางลัดเพื่อสิ้นสุดแอปพลิเคชันที่ไม่ตอบสนองต่อ Windows 7 [แอปที่ไม่ตอบสนอง]

สำหรับความหลากหลายของเหตุผล (หน่วยความจำที่ไม่ดี "สิ้น" CPU, กระบวนการที่ถูกบล็อก, การตั้งค่าที่ล้าสมัย ฯลฯ ) ...