วิธีการและเคล็ดลับ - สิ้นสุดกระบวนการที่บล็อก files