วิธีการ & เคล็ดลับ - เปิดใช้งานหน้าจอเริ่มต้นใน Windows 10 ดูตัวอย่าง

วิธีที่เราสามารถเปิดใช้งานใหม่และแสดงหน้าจอเริ่มต้นแทนเมนูเริ่มใน Windows 10 ดูตัวอย่าง

การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งของ Microsoft ในระบบปฏิบัติการใหม่ Windows 10 คือการแนะนำตัว ...