เปิด / ปิดการใช้งานโหมดไฮเบอร์เนต Windows ไม่ (hiberfil.sys)

เมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการ Windows XP ซึ่งอนุญาตให้คุณเปิดหรือปิดใช้งานโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วยคลิกเดียว (แผงควบคุม -> ตัวเลือกพลังงาน -> แท็บไฮเบอร์เนต) ระบบ Windows เห็นใช่ Windows 7 ไม่มีตัวเลือกนี้ การจำศีลคืออะไรและดีสำหรับอะไร? เอาเป็นว่า… อ่านเพิ่มเติม