วิธีใช้ & เคล็ดลับ - ดูอัลบูต Windows ดูตัวอย่าง 10 กับอีกรายการหนึ่ง Windows ระบบ