แคช DNS

วิธีที่เราสามารถตั้งค่าแคช DNS ใน OS X

บางครั้ง เมื่อเราท่องอินเทอร์เน็ต เราอาจได้รับข้อผิดพลาดในการเรียกดูอย่างต่อเนื่อง (เมื่อเราพยายามเข้าถึง...

ล้าง DNS Cache เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ (ล้าง, เปิดใช้งาน, ปิดใช้งานแคช DNS - Windows XP, Vista & Windows 7)

DNS Cache (แคชเซิร์ฟเวอร์ชื่อ) เป็นกระบวนการที่เก็บแบบสอบถาม DNS ของแอปพลิเคชัน (อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์…

ปิดใช้งานและล้างแคช DNS - Windows 7, Vista และ XP

แม้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ก็ตาม "InPrivate"อินเตอร์เนต Explorer 8 หรือ "ส่วนตัว Browsing"Google Chrome ซึ่งควร