วิธีตั้งค่าโซน DNS TXT สำหรับ SPF, DKIM และ DMARC และวิธีป้องกันไม่ให้ Gmail ปฏิเสธข้อความอีเมลธุรกิจ - การส่งจดหมายล้มเหลว

Mail 2 Hero 1

Administratorธุรกิจอีเมลส่วนตัวที่รุนแรงสำหรับธุรกิจมักประสบปัญหาและความท้าทายมากมาย ตั้งแต่คลื่นสแปมที่จะถูกบล็อกโดยตัวกรองเฉพาะ ความปลอดภัยของเมลในเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายในและเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล การกำหนดค่าและการตรวจสอบบริการ SMTP, POP, IMAP รวมถึงรายละเอียดการกำหนดค่า SPF อื่นๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม