วิธีการและเคล็ดลับ - แสดงหน้าจอเริ่มต้นแทนที่จะเป็นเมนูเริ่มใน Windows 10

วิธีการเปิดและแสดงหน้าจอเริ่มต้นแทนที่จะเป็นเมนูเริ่มในตัวอย่างของ Windows ฮิตของ

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดย Microsoft ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ใหม่คือการคืนกลับ ...