วิธีการและเคล็ดลับ - ปิดการใช้งานโปรแกรมปรับปรุงไดรเวอร์