วิธีการและเคล็ดลับ - ปิดการใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครองใน OS X