วิธีใช้ & เคล็ดลับ - ปิดใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครองใน OS X