วิธีใช้ & เคล็ดลับ - โหมด DFU (อัพเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์)