วิธีการและเคล็ดลับ - ลบอุปกรณ์ที่สำรองไว้ settings จากระบบคลาวด์