วิธีการและเคล็ดลับ - สร้างไดรฟ์ USB Yosemite สำหรับ OS X ที่สามารถบู๊ตได้