วิธีการและเคล็ดลับ - เลือกโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับไฟล์ reg