วิธีการและเคล็ดลับ - เปลี่ยนเส้นทางของแหล่งที่มาของแอปพลิเคชัน