วิธีการและเคล็ดลับ - เปลี่ยนการตั้งค่าอะแดปเตอร์ใน Windows

วิธีที่เราสามารถกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ Windows หลายเครื่อง (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ) ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันและ ...