วิธีใช้ & เคล็ดลับ - เปลี่ยนการตั้งค่าอะแดปเตอร์ใน Windows

เราจะกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่ให้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องด้วย Windows (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ) เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันและ ...