วิธีใช้ เคล็ดลับ แฮ็กและฟีเจอร์

7 CentOS

2 บทเรียนและข่าว
อ่านเพิ่มเติม

[แก้ไข] การเริ่ม NGINX ล้มเหลว CentOS 7 - nginx: [Emer] open ()“ path” ล้มเหลว (13: ปฏิเสธการอนุญาต)

เมื่อพูดถึงการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์มากมาย โดยเฉพาะเมื่อผ่าน…
อ่านเพิ่มเติม

การดึงคีย์ GPG ล้มเหลว: [Errno 14] curl # 37 - ไม่สามารถเปิดได้ file … RPM-GPG-KEY [CentOS 7]

CentOS เป็นระบบปฏิบัติการที่แข็งแกร่งมากและในความเห็นของเรามันดีกว่ามาก