วิธีการและเคล็ดลับ - ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง CD / DVD

1309 ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดในการอ่านจากแฟ้มข้อผิดพลาด / ร้ายแรงในระหว่างการติดตั้ง

เมื่อวานนี้ฉันได้รับความคิดเห็นจากผู้ที่ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด "1309 ข้อผิดพลาด ...