How-To & Tips - ค้นหาคำ Safari ค้นหาคำเว็บเพจ

[IOS เคล็ดลับ 9] ค้นหาคำ / คำในหน้าเว็บที่เปิดใน Safari บน iPhone หรือ iPad ของคุณ

Safari เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่พัฒนาโดย Apple และมีอยู่ในอุปกรณ์ iOS ทุกเครื่องบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ...