วิธีการและเคล็ดลับ - ไม่สามารถลบการเข้าถึงไฟล์ที่ถูกปฏิเสธได้