วิธีการใช้งานและเคล็ดลับ - ไม่สามารถใช้งานกล้องได้

ปุ่ม Flash ที่ไม่ได้ใช้งานในศูนย์ควบคุมบน iOS - ปุ่มใช้งานไม่ได้เป็น Flashlight ใน Control Center ...

iOS เป็นระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพและรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ...