วิธีการและเคล็ดลับ - BSOD Windows 7

ปิดใช้งานการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติสำหรับข้อผิดพลาดของระบบใน Windows 7 / XP / Vista - ความล้มเหลวของระบบ / BSoD

ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP เช่นกัน Windows ดู / Windows 7 ถูกตั้งค่าให้รีสตาร์ท ...