วิธีการและเคล็ดลับ - ป้องกันไม่ให้กระบวนการใด ๆ ทำงาน