วิธีการและเคล็ดลับ - ที่รัก

ฮ่า ...

.. ฮ่าฮ่าฮ่า .. (ผลสืบเนื่องอยู่ที่นี่!) ฉันต้องคิดดี ฉันไม่คิดว่าฉันต้องการ ...