How-To & Tips - Battery usage in Windows 8

วิธีที่เราสามารถสร้างรายงานของแบตเตอรี่แล็ปท็อป / แท็บเล็ตที่ใช้ Windows 8

ในขณะที่ความสามารถในการโหลดของแบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (หรือแท็บเล็ต) ลดลงมากกว่า ...