วิธีใช้ & เคล็ดลับ - เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของ MacBook