วิธีการและเคล็ดลับ - แบตเตอรี่ MacBook Retina 12 นิ้ว