วิธีการและเคล็ดลับ - แบตเตอรี่ MacBook Retina ขนาด 12 นิ้ว