วิธีใช้ & เคล็ดลับ - สถิติแบนด์วิดธ์

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายการจราจรบนเดสก์ทอปที่มี NetTraffic

ผู้ใช้ Windows ผู้ที่ต้องการได้รับการแจ้งอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ...